Konseptimiz

Firmamız; yüksek etkinliğe sahip zenginleştirilmiş mikrobiyal ürünler ve nanoteknoloji ile üretilen Bakır (Cu), Demir (Fe), Bor (B), Kalsiyum (Ca), Silisyum (Si) ve Magnezyum (Mg) gibi önemli bitki besin elementleri içeren spesifik ürün yelpazesi ile tarımsal üretime yeni bir bakış açısı kazandırmıştır.

Farklı bitki gruplarına göre özel formüle edilmiş mikrobiyal ürünler; toprağın canlılığının arttırılması, bağlı olan bitki besin elementlerinin mineralizasyonu ve hastalıkların baskılanması üzerinde önemli etkiler gösterir. Buna bağlı olarak, tohumdan hasata kadar sağlıklı ve güçlü kök gelişimi ile bitkilere sağlam bir temel oluşturur.

Nanoteknolojik ürünlerimiz; klasik yöntemler ile üretilen diğer gübrelere göre en az 100.000 kat daha küçük partiküllerine sahip, pico ve nano boyutlarda kolloidal bitki besin elementleri sunar.

Bu teknoloji ile,ürünlerimizin içerisindeki elementlerin, moleküller arasında daha fazla reaksiyon alanı sağlayan ve bitki sistemindeki metabolik reaksiyonları kolaylaştıran daha yüksek yüzey alanıdır.

Parçacıkların küçültülmüş boyutu, birim alan başına daha fazla temas fırsatı sağlar, bu da bitkiye daha fazla nüfuz etmesine ve besin maddelerinin alınmasına yol açar.


Bitkilerin kök ve yaprak gözeneklerinden kolayca absorbe edilir. Çok düşük dozlarda yüksek alınabilirlik ve etki sağlar. Yüksek stabilitesi sayesinde toprakta bağlanma eğilimi düşüktür ve toprak toksisitesine neden olmaz. Böylece uygulanan gübrelemeden en yüksek verim elde edilir.


nano ve pico boyutlarda kolloidal bakır partikülleri içeren bir ileri teknoloji ürünüdür. Diğer bakırlı preparatlara göre en az 100.000 kat daha küçük bakır partiküllerine sahiptir. Bitkilerin kök ve yaprak gözeneklerinden kolayca absorbe edilir. Çok düşük dozlarda yüksek alınabilirlik ve etki sağlamaktadır.

nanoteknolojik gübrelerimiz, bitkilerin kök ve yaprak gözeneklerinden daha küçük boyutlara sahiptirler. Bu özellikleri sayesinde bitki besin elementlerinin bitkiler tarafından absorbsiyonu artar ve kullanım etkinliği yüksek olur. Böylece uygulanan gübrelemeden en yüksek verim elde edilir.

fiziksel ve kimyasal özellikleri sayesinde daha fazla biyoyararlanımı olan bitkilere gerekli miktarda eser element sağlamak için kullanılmaktadır.

Anahtar, gübrelerimizdeki malzemelerin, moleküller arasında daha fazla reaksiyon alanı sağlayan ve bitki sistemindeki metabolik reaksiyonları kolaylaştıran daha yüksek yüzey alanıdır.

Parçacıkların küçültülmüş boyutu, birim alan başına daha fazla temas fırsatı sağlar, bu da bitkiye daha fazla nüfuz etmesine ve besin maddelerinin alınmasına yol açar.

Bu teknoloji, geniş bir alanı kaplamak için çok az miktarda gübre malzemesinin kullanılmasına izin verir, bu da kaynakların korunmasına ve daha az çevresel etkiye sahip olmasına yardımcı olur. Konseptimiz, sürdürülebilir tarım için mükemmel araçlar sağlar.