Kalsiyumun Önemi

Kalsiyum bitki hücre duvarının tamamlayıcı bir parçasıdır ve bu yüzden hücre duvarı yapısını düzenleyen bitki besin elementi olarak bilinmektedir. Kalsiyumun bitkilerce alım hızı çok düşüktür ve topraktan Ca++ iyonu şeklinde alınırlar. Taşınması ise büyük ölçüde transprasyona bağlıdır. Ksilem dokusunda Ca taşınması kitlesel akış ile olmaz. Bu kalsiyumun bitkide son derece hareketsiz olduğu sonucunu ortaya koyar. Floem dokularında Ca içeriği çok düşüktür. Bu durum besinlerinin önemli bir kısmını floem dokuları aracılığı ile sağlayan meyvelerde sık sık kalsiyum eksikliği görülmesine neden olur.

Kalsiyum immobil (hareketsiz ) bir elementtir. Taşındığı dokuda ( Yaprak ya da meyvede) kalır. Bu nedenle nano partiküller halinde kalsiyum uygulamaları, bitkilerde etkinlik noktasında önemli yere sahiptir. Bitkiler tarafından daha hızlı alınıp, taşınmasına ve bu vesileyle kalsiyum eksikliklerinin hızlıca giderilebilmesine önemli bir destek sunar.


Erken dönemde kök oluşumuna destekleyicidir. Bu nedenle dikimden itibaren düşük dozlardan başlayarak uygulama yapılmalıdır. Yeterli kalsiyumun olması durumunda bitkiler hastalıklara karşı daha dayanıklıdır. 

Kalsiyum noksanlığı özellikle elmalarda çok önemlidir. Elmalarda görülen acı benek Ca noksanlığının bir sonucudur. Acı benek elmalarda hasata yakın veya hasattan sonra depolama sırasında meydana gelen ve karşıdan bakıldığında kabuğun üzerinde şekil bozukluğu oluşturan beneklerle kendini belli eden bir fizyolojik bozukluktur.

Domates meyvelerinde görülen çiçek uç burnu çürüklüğünü engellemek için de düzenli bir kalsiyum gübrelemesi yapmak gerekmektedir. Dikimden itibaren kalsiyum gübresi 15 gün ara ile uygulanmalıdır. Gerekli durumlarda üstten uygulama yapılmalıdır. 

 

Bağlantı Ürünümüz: AgroCalcium

Hazırlayan
Hanseplant Turkiye
Ar-Ge Departmanı